Du er ved at tilmelde dig en sms-service, så du får besked fra Udbetaling Danmark, når du igen kan bruge selvbetjeningen.
Begynd
 
Indtast dit telefonnummer:
(Max 8 cifre) *

 
Hvilken ydelse vil du gerne modtage besked om? *


Tak for din tilmelding. Du får tilsendt en sms, når du igen kan bruge selvbetjeningen.

Venlig hilsen
Udbetaling Danmark